maniadzialania.pl

Odpowiedzialność doradcy podatkowego w Niemczech

Zawód, jakim jest doradca podatkowy, wymaga bardzo wysokich kwalifikacji potwierdzonych zdanym egzaminem państwowym, poszerzania wiedzy o aktualnie obowiązujących przepisach prawa podatkowego, zachowania tajemnicy zawodowej nawet po zakończeniu współpracy z klientem, obowiązkowego członkostwa w Izbie Doradców Podatkowych, która monitoruje prawidłowe wykonywanie zawodu oraz obowiązkowemu posiadania ubezpieczenia OC, któremu podlegają czynności doradztwa podatkowego. Powyższe wymogi są niezbędne do jak najlepszego wykonywania podatkowych usług doradczych.