maniadzialania.pl

Psychiatra w Warszawie

Na stronie internetowej http://psychiatrzy.pl/ znajdziesz kompleksowe informacje na temat rodzajów oraz objawów zaburzeń psychicznych, a także lekarzy, których pomoc w takim przypadku może okazać się niezbędna. Warszawski Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPiRO, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, stworzył komfortowe rozwiązanie, jakim są wizyty domowe lekarza psychiatry. Są one szczególnie przydatne w przypadku chorych będących aktualnie w złej kondycji psychicznej lub fizycznej, a także dla osób starszych.